Доктор (Ph.D), проф Т.Энх-Амгалан - Сургуулийн захирал

Б.Нарантунгалаг - Сургалт, оюутны албаны дарга

МНБ С.Отгонсүрэн - Санхүү, хангамж үйлчилгээний албаны дарга

Г.Отгонтуяа - Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Л.Баасандорж - Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн эрхлэгч

Н.Цэрмаа - Бизнесийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч

Т.Ууганбаяр - Санхүү эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч

Х.Нуржанар - Гадаад хэлний тэнхимийн эрхлэгч

Ц.Орхон - Англи-Монгол хэлний тэнхимийн эрхлэгч

Доктор (Ph.D) Т.Элдэв-Очир - Эрдэм шинжилгээ, инноваци, хамтын ажиллагааны албаны дарга

Т.Мөнхзаяа - Захирлын туслах