Нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарт мэдлэг бүтээж түгээн дэлгэрүүлдэг, олон улсын жишигт нийцэхүйц эрдэм шинжилгээ, судалгааны тэргүүлэх төв байж, нийгэмд ашиг тусаа өгсөн их сургууль байна.


Манай сайтад

Please install plugin JVCounter!